Make your own free website on Tripod.com

 

Melahirkan golongan profesional bumiputra yang cemerlang rohani dan jasmaninya untuk menjana perubahan ke arah kecemerlangan negara.