Make your own free website on Tripod.com

Jantina

Jumlah

Lelaki 51
Perempuan 77

Jumlah

128

 

Unit

Jumlah

Unit

Jumlah

Fizik 8 Perakaunan

15

Kimia 7 Ekonomi

14

Biologi 5 Bahasa Inggeris

8

Sains Komputer 6 Sukan & Permainan

3

Teknologi Maklumat 2 Pengurusan Perniagaan

15

Matematik 25 Kemahiran Berkomunikasi

3

Pengurusan Kelab & Persatuan 3 Pendidikan Kewarganegaraan

3

Penampilan Diri & Kawad 4 Pendidikan Islam / Moral

7