Make your own free website on Tripod.com

AMBILAN JUN 2000

  LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
PERAKAUNAN 41 480 521
SAINS FIZIKAL 15 75 90
SAINS HAYAT 9 200 209
JUMLAH 65 755 820

Pelajar Ambilan Jun 2000 Telah Menamatkan Pengajian Pada 22 Januari 2002

AMBILAN MAC 2001

PERAKAUNAN 121 493 617
SAINS FIZIKAL 27 26 53
SAINS HAYAT 6 40 46
JUMLAH 154 562 716

Pelajar Ambilan Mac 2001 Telah Menamatkan Pengajian Pada 06 Mac 2002