Make your own free website on Tripod.com

 

Kewujudan Kolej Matrikulasi Perlis (KMP) merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyeragamkan semua program matrikulasi/asasi yang sebelum ini dikendalikan oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Pengajian prauniversiti ini merupakan program persediaan untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA dalam bidang Sains, Teknologi dan Sastera Ikhtisas. Pembinaan KMP telah dimulakan pada 12 Ogos 1997 dengan upacara pecah tanah yang telah disempurnakan oleh Dato' Seri Mohd. Najib Tun Abd. Razak. KMP yang terletak di Arau, Perlis, mampu menampung seramai 3000 pelajar dibina di atas tanah seluas 75 ekar pada bulan Januari 1998 di Arau, Perlis. KMP mula siap dibina pada Mac 2000 dan telah mula beroperasi mulai 3 Julai 2000 dengan pengambilan pelajar yang pertama seramai 825 orang.