Make your own free website on Tripod.com

 

Melahirkan golongan profesional bumiputra yang cemerlang rohani dan jasmaninya untuk menjana perubahan ke arah kecemerlangan negara.

Menyediakan pendidikan yang berkualiti pada setiap masa yang diiktiraf oleh masyarakat dan negara.