Make your own free website on Tripod.com

 

Untuk menjadikan Kolej Matrikulasi Perlis sebagai institusi pengajian pra universiti yang mampu melahirkan generasi pelajar yang berkualiti pada setiap masa.

Melahirkan generasi pelajar yang berilmu pengetahuan, beriman dan berakhlak mulia.

Melahirkan generasi pelajar yang dapat mengeksploitasi potensi minda, berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri untuk memacu kemajuan negara.

Menjadi pemangkin ke arah kewujudan masyarakat yang berilmu pengetahuan dalam memahami kehendak dan aspirasi agama dan negara.